TiM 0: Hello Web App przy użyciu IntelliJ IDEA & Glassfish

W celu rozpoczęcia przygody z JEE należy pobrać niezbędne oprogramowanie. Są to:

W celu korzystania ze środowiska IntelliJ IDEA Ultimate przez okres dłuższy niż 30 dni należy uzyskać licencję edukacyjną przy wykorzystaniu maila uczelnianego poprzez stronę – rejestracja.

Następnie należy zainstalować JDK oraz IntelliJ IDEA oraz rozpakować archiwum zawierające Glassfish.

Po uruchomieniu IntelliJ podajemy swoje dane do logowania w zakładce JetBrains Account, a następnie wybieramy opcję New Project…

W polu New Project wybieramy z lewego menu Java Enterprise, następnie podajemy ścieżki do folderów instalacyjnych JDK oraz serwera Glassfish, a następnie wybieramy opcję „Web Application”.

 

obraz
Tworzenie projektu

 

Następnie edytujemy zawartość pliku web/index.jsp, aby umieścić w nim znamienne „Witaj świecie!

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
  <head>
    <title>Hello Web App</title>
  </head>
  <body>
      Witaj Swiecie!
  </body>
</html>
index.jsp

W celu uruchomienia projektu wybieramy z menu Run opcję Run ‚Glasfish…’ . Po wybraniu tej opcji zostajemy przeniesieni na stronę wyświetlającą zawartość nowo utworzonej strony:

obraz2
Strona po uruchomieniu